Mengapa Al-Quran Menganjurkan Musyawarah: Pentingnya Keputusan Kolektif dalam Islam

Mengapa Al-Quran Menganjurkan Musyawarah: Pentingnya Keputusan Kolektif dalam Islam Dalam agama Islam, musyawarah adalah sebuah konsep penting yang dianjurkan oleh Al-Quran. Musyawarah merujuk pada proses mencapai keputusan yang diambil secara kolektif melalui diskusi dan perundingan antara individu atau kelompok. Artikel ini akan membahas mengapa Al-Quran menganjurkan musyawarah serta pentingnya keputusan kolektif dalam Islam. Musyawarah Dalam