Mengulas Kejayaan Kerajaan Sriwijaya: Menyingkap Status sebagai Kerajaan Maritim

Mengulas Kejayaan Kerajaan Sriwijaya: Menyingkap Status sebagai Kerajaan Maritim Pendahuluan: Sejarah Indonesia yang kaya dan penuh dengan kejayaan kerajaan-kerajaan besar menjadi tema yang menarik untuk ditelusuri. Salah satu kerajaan yang tak boleh dilupakan adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini memiliki status yang sangat penting sebagai kerajaan maritim. Artikel ini akan mengulas kejayaan Kerajaan Sriwijaya serta mengungkap